มอบหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" ต่อที่ประชุมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ โรงแรม Belaire Bangkok ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ
 
ในโอกาสดังกล่าว นายคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทย ได้มอบหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” แก่นายกสมาคมฯ และเผยแพร่ต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่างๆ จากทั้งสิ้น 71 ท่าน ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
 
หนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” ได้รับงบประมาณสนับสนุนตีพิมพ์ส่วนหนึ่งจาก คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและตัวสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่หอการค้าไทย ผู้เขียนกำหนดที่จะกล่าวขอบคุณประธานสภาธุรกิจฯ และที่ประชุม โดยจะขอเผยแพร่หนังสือนี้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้
 
 
ผู้เขียน :
คมกริช วรคามิน 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย, ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และที่ปรึกษาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)