รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้บริหารทูมอโรว์ สเกลเลอร์

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้บริหารทูมอโรว์ สเกลเลอร์ (2morrow Scaler) ในหัวข้อ “Why Vietnam? : โอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม” ณ C ASEAN กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)