สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม รณรงค์ลดขยะ งดใช้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.นี้ สร้างความตื่นตัวร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชูไฮไลต์ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดค่าที่พักสถานที่ท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเพิ่มพื้นที่สีเขียว จับมือห้าง-ร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติก วัน "จันทร์-พุธ-ศุกร์"
 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Connecting People to Nature” โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก
 
นอกจากนี้ ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อและเข้าหาธรรมชาติให้มากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชน โดยได้แนะนำกิจกรรมสำหรับการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก 1. ให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น 2. กระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ อาทิ จัดให้ประชาชนเยี่ยมชมสวนสาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะลงทะเบียนในเว็บไซต์ World Environment Day และถ่ายรูปเพื่อโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย hashtag #WithNature และ 3. การดำเนินงานภายในภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินงานร่วมกับสื่อมวลชนด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่การดำเนินที่สำคัญของประเทศ
 
ด้านนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. โดยรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมแสดงพลังในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการรณรงค์ในครั้งนี้
 
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศ โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบส่วนลดค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติ 30% กรมป่าไม้ มอบกล้าไม้เพื่อให้ประชาชนนำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเอง โดยนอกจากจะสามารถรับได้ที่งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน แล้วยังสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ
 
ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) จังหวัดภูเก็ต ด้านองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั่วประเทศทั้งเด็กและผู้ใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั่วประเทศ และส่วนลดค่าที่พัก 50% รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ
 
ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
 
รวมถึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน “จันทร์-พุธ-ศุกร์” และวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.นี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง และขอความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติกจากประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมลงได้ (Cr. thairath
.co.th)

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)