กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชูเก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต มุ่งลดละเลิกพลาสติก 50%

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชูเก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต มุ่งลดละเลิกพลาสติก 50% ภายในปี 63 การจัดงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต” โดยบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร และ 
ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 โครงการนี้เป็นการรณรงค์การลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการเสียชีวิตสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว ในการนี้ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้มอบปิ่นโตเมลามีนจำนวน 500 เถาให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 10 แห่ง สำหรับให้นักท่องเที่ยวยืมไปใช้ในการใส่อาหาร และนำมาคืนเพื่อนำกลับไปให้ยืมใช้ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศงดการนำโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single use plastic เข้าไปในเขตอุทยานฯ เพื่อเป็นตัวอย่างและกระตุ้นให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้วัสดุทดแทนพลาสติกใช้แล้วทิ้ง อาทิ ถุงผ้า ขวดแก้ว หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุจากพลาสติกที่คงทนอย่างเมลามีน  |  https://youtu.be/Br-BmqHtYeQ

 

เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)