สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจากท่านธานี แสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงฮานอย ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย​-เวียดนาม  
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)