ร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2563

คุณสุชาติ เศวตกมล ที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม กรุงเทพ, กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2563
 
ในการนี้คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พร้อมภาคีเครือข่าย SMEs กว่า 30 องค์กร และตัวแทนส่วนราชการ สรรพกร ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาธนาคารไทยเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักศศิธรสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)