เวียดนามเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินในภูมิภาคนี้

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างเข้มแข็งในหลายปีที่ผ่านมา ปีนี้คาดว่าจีดีพีจะเติบโต 6.8% การเติบโตของชนชั้นกลางและจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ประชากรเวียดนามร้อยละ 54 ใช้งานอินเทอร์เน็ต นายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะลงทุนทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศมีความทันสมัยและมีการเชื่อมโยง ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนเลยีดิจิทัล

เวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบนิเวศน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ซัมซุงเพย์ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นใช้ชำระเงินได้เข้าสู่ตลาดเวียดนามในเดือนกันยายนปีกลาย และ    อาลีบาบาได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท การชำระเงินแห่งชาติของเวียดนาม (NAPAS) ในเดือนเมษายนปีกลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเวียดนามสามารถชำระเงินด้วยแอพพลิเคชั่นอาลีเพย์ได้

ที่มา: เวียดนามอินไซเดอร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)