กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน YEN–D Program Thai – Vietnam

กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน YEN-D Program Thai-Vietnam จัดโดย : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)