การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2564

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมในปี 2564 และการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม ณ ห้องประชุม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อุปทูตไทย ณ กรุงฮานอย, กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินท์ และกรมเชียตะวันออก มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสเวียดนามสมัยที่ 13, ภาวะเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านระบบ VDO Conference 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)