สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนาม

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนบริษัทไทยที่ลงทุนในประเทศเวียดนามประกอบด้วยบริษัท SCG, Central Group, Thai Beverage, Amata, Pranda, Kasikorn Bank, Bangkok Bank, AAPICO, และ Srithai ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
คณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยท่านธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และท่านเจิ่น ก๊วก ต๋อ กรรมการคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และคณะฯ ประกอบด้วยผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จากจังหวัดถายเหวียน, เหงะอาน, กว๋างนาม, เกียนซาง, ฮานอย และนครไฮฟอง โดยมีสาระสำคัญในการหารือดังนี้
 
1. ฝ่ายเวียดนามให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพการลงทุนในจังหวัดต่างๆของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเวียดนามได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแล้ว พร้อมทั้งยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม
2. บริษัทไทยที่ลงทุนในประเทศเวียดนามได้ให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และการทำ CSR ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทไทยในเวียดนามเน้นการลงทุนแบบระยะยาว โดยที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนในเวียดนามในด้านต่างๆ อาทิ กีฬา การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)