สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)