สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัด “งานเปิดตัวและส่งมอบหนังสือ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม”

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานเปิด “งานเปิดตัวและส่งมอบหนังสือ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม” ณ The Athenee Hotel เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
 
 
ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย, คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, คุณคมกริช วรคามิน อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย และที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, Ms. Tran Thi Thanh My, Commercial Counsellor, Vietnam Embassy Bangkok ขึ้นกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนาม
 
โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้ขึ้นกล่าวคำอำลา Ms. Tran Thi Thanh My ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในประเทศไทย
 
มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย, กรมเอเชียตะวันออก, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ผู้บริหารระดับสูง บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมงาน
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตาม “หนังสือ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม” ในรูปแบบ e-book ทางเว็บไซด์สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ทาง http://tvbc.or.th ในลำดับต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)