มอบหนังสือเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คุณคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้มอบหนังสือ “ประเทศไทยและเวียดนามในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” จำนวน 3 เล่ม แก่ คุณพิชญ์นาฎ วะยาคำ ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ ไว้ให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปได้อ่านศึกษากัน
 
ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)