ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากร

ตัวแทนสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม คุณนิยม ไวยรัชพานิช, คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และคุณส่องแสง ปทะวานิช เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ ”แนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV” จัดโดยสถาน เอกอัครราชทูต สปป. ลาว, สภาธุรกิจไทย-ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทร์
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)