เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี บริษัท Central Retail Vietnam

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมภริยา นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และข้าราชการทีมประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปีของบริษัท Central Retail Vietnam ณ Hanoi Opera House โดยมีนาย Do Thang Hai รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) พร้อมด้วยนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ และนาย Olivier Langlet ผู้บริหารบริษัท Central Retail Vietnam และผู้นำจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมด้วย
 
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัท Central Retail Vietnam ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามมาเป็นเวลา 1 ทศวรรษ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม รวมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนของเวียดนาม โดยได้ดำเนินธุรกิจครอบคลุมถึง 40 จังหวัดในทุกภูมิภาคของเวียดนามและสนับสนุนการจ้างงานให้แก่ชาวเวียดนามกว่า 15,000 ราย
 
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนชาวเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหอการค้าอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham) ดำเนินกิจกรรม CSR ย้ำความเป็น "นักลงทุนคุณภาพ" ของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม
 
ทั้งนี้ บริษัท Central Retail Vietnam เริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2555  ประกอบด้วย Go! Mall Tops Market ร้านเครื่องใช้ฟ้า Nguyen Kim ร้านขายอุปกรณ์กีฬา SuperSports ร้าน LOOKKOOL  ห้างสรรพสินค้า ROBINS เป็นต้น
 
 
 
ที่มา Royal Thai Embassy, Hanoi
วันที่ 8 กันยายน 2565

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)