การส่งออกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปของเวียดนามมีมูลค่า 183,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562   การส่งออกของเวียดนามมีมูลค่า 217,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมีสินค้า 29 รายการ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                                                                                                               
ในช่วงดังกล่าว การส่งออกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปมีการเติบโตสูงสุด ด้วยมูลค่า 182,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้า 5 รายการ ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ โทรศัพท์และส่วนประกอบ 43,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ 28,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งทอ 27,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองเท้า 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องจักรและส่วนประกอบ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของเวียดนามไปไทยมีมูลค่า 1,055.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 330.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)