การส่งออกผลไม้ของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.1

ตามสถิติจากกรมศุลกรเวียดนาม ในเดือนกันยายน 2562 การส่งออกผักและผลไม้มีมูลค่า 272.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.7 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 2,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 
 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 แม้การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดหลายแห่งเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย ออสเตรเลีย และสปป.ลาว แต่  ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกไปยังจีนซึ่งมีมูลค่าลดลง โดยมีมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยสาเหตุสำคัญ มาจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน ซึ่งส่งผลให้การส่งออกจากจีนไปสหรัฐฯ ลดลง และต้องนำสินค้ามาขายในตลาดภายในประเทศ ทั้งนี้ เวียดนามส่งออกสินค้าเกษตร 9 ชนิดไปจีน  ได้แก่ แก้วมังกร แตงโม ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย มะม่วง ขนุน เงาะ และมังคุด
 
ปัจจุบัน เวียดนามนำเข้าผักและผลไม้จากไทยมากที่สุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่ากว่า 435.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)