Thailand - China Investment Forum

"Thailand - China Investment Forum" งานสัมมนาครั้งสำคัญเพื่อผู้ประกอบการไทย และจีน
✨อัพเดทข้อมูลนโยบายและสิทธิพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ
✨ส่งเสริมศักยภาพการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสองประเทศ
 
 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Thailand - China Investment Forum”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
(ดำเนินการสัมมนาในภาษาไทยและจีน)
 
“Thailand - China Investment Forum” เป็นการริเริ่มที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยความร่วมมือจากประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้นักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
 
⭐Highlight⭐
- นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
- รับทราบนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายไทยและจีน (มณฑลอันฮุยและยูนนาน)
- เพิ่มแนวทางการขยายธุรกิจจากผลการศึกษาวิจัยการลงทุนของนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
- เปิดประสบการณ์การลงทุนใน 4 สาขา (New Energy, Agriculture, High Technology, Industrial Park) กับบริษัทชั้นนำของไทยและจีน ในช่วง Panel Discussion 
 
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานตาม QR code ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นี้
*ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)