งาน Business Conference between Thailand-Vietnam Business Council (TVBC) and Ho Chi Minh City Delegation

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมกับ Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) นครโฮจิมินห์ จัดงาน Business Conference between Thailand-Vietnam Business Council (TVBC) and Ho Chi Minh City Delegation ซึ่งคณะผู้แทนกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ นำโดย H.E. Mr. Tran Luu Quang สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ และคณะ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ และภาคเอกชนในหลากหลายสาขาธุรกิจ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น จำนวน 40 ท่าน ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ในการผลักดัน ส่งเสริม เพิ่มพูนมูลค่าการค้าและการลงทุน ประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-เวียดนาม นอกจากนี้ สภาธุรกิจฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคมโดยการจัดกิจกรรม CSR ในประเทศเวียดนามมาอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ H.E. Mr. Tran Luu Quang สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ ได้กล่าวว่า ไทยลงทุนเป็นอันดับ 9 ในประเทศเวียดนามจาก 132 ประเทศที่ลงทุนในเวียดนาม มีโครงการลงทุนจากไทยทั้งสิ้น 549 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในนครโฮจิมินห์ ลงทุนจำนวน 203 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 426.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 12 จาก 107 ประเทศที่มาลงทุนในนครโฮจิมินห์ นอกจากนี้ Mr. Nguyen Trung Anh , Vice Director of Department of Planning and Investment ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันเวียดนามได้มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามได้สะดวกมากขึ้น
 
 
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)