เอกชนเร่งรัฐนำข้อสรุป "เอเปค" ขับเคลื่อน "เอฟทีเอ-บีซีจี"

"เอกชน"มองการเมืองหลังเอเปค รัฐบาลคุมได้ทั้งใน-นอก สภา "สนั่น"ตั้งสเปค นายกฯ คนใหม่ ต้องแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ นาข้อสรุปเอเปคขับเคลื่อนทั้ง "เอฟทีเอ-บีซีจี" นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงนี้ คือ การมีแผนฟื้นเศรษฐกิจในปีหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลาดับ ดีขึ้นมากกว่าเศรษฐกิจโลกที่หลายคนมองว่าจะชะลอตัว นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยใช้ในปี2565จะต้องเริ่มปรับให้ใช้ ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเหมือนเดิมหลังการประชุมผู้นา ความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ภาคธุรกิจเอกชนต้องใช้ประโยชน์จากการประชุมเอเปคครั้งนี้ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการแสวงหาโอกาส เพื่อขยายการค้าและการลงทุนอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันภาครัฐเองต้องติดตามงานของแต่ละกระทรวง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือผลสรุปจากการประชุมเอเปคเช่นการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สานต่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)