กกธ. ประเมินงานเอกชน ABAC และ APEC CEO SUMMIT 2022 ดีเกินคาด

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ประกอบด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นายเกรียงไกร เธียรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทาง ธุรกิจ เอเปค 2022 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานร่วม กกร. ดร.พจน์ อร่ามวัฒนา นนท์ ประธาน จัดงาน APEC CEO Summit 2022 และ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Executive Director,APEC CEO Summit 2022 APEC Business Advisory Council 2 0 2 2 APEC CEO Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อกฯ
 
 
ถือว่าการจัดงานดังกล่าวของภาคเอกชน ไทยในฐานะเจ้าภาพปีนี้ประสบความสาเร็จเกินคาด โดยตลอดทั้ง 2 งานมีซีอีโอและผู้บริหารภาคเอกชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน มีผู้นาประเทศจาก 7 เขตเศรษฐกิจเดินทางมาร่วมกล่าวปาฐกถา รวม ถึงมีผู้นาองค์กรเอกชนทั้งไทยและระดับโลก ขึ้นแชร์ความเห็นในหัวข้อและประเด็นท้าทายสาคัญ ๆ ของโลก
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)