ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "บันทึกนักการทูต"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "บันทึกนักการทูต"
ภายใต้งาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ
(ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น.)
โดย
คุณคมกริช วรคามิน
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 
ผู้เขียนหนังสือ “บันทึกนักการทูต”
 
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. 
ณ โถง หน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)