เวียดนามส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มความหลากหลายของตลาดท่องเที่ยว

ในปี 2023 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยว 110 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่พัก โดยเฉพาะการเพิ่มความหลากหลายของตลาดท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น
 
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชายหาดในภาคกลางเวียดนามเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีนและสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงกรุ๊ปทัวร์ที่มีนักท่องเที่ยวถึง 40-50 คนต่อกรุ๊ป  ตามรายงานสถิติได้แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามร้อยละ 70 มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร้อยละ 32  มาจากจีน ส่วนเมืองญาจางและหวุงเต่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนในประเทศต่าง ๆ จำกัดการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนาม แต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบริการและแหล่งการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มความหลากหลายของตลาดท่องเที่ยว นาง Michelle Dupont นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเผยว่า เวียดนามมีทัศนียภาพที่สวยงามและอาหารอร่อย แต่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเวียดนามมากนัก
 
“ตอนดิฉันมาที่นี่ ดิฉันได้ทราบว่า เวียดนามได้เปิดท่องเที่ยวจริงๆ อีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีข้อบังคับทางการแพทย์และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในขณะที่บางประเทศในเอเชียยังคงต้องตรวจหาเชื้ออยู่ ซึ่งเรื่องนี้ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบมากขึ้น โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสจะไม่ค่อยเห็นโปสเตอร์แนะนำการท่องเที่ยวเวียดนามที่สวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนเวียดนาม”
 
จากสถานการณ์ดังกล่าว อุตสาหรรมการท่องเที่ยวเวียดนามจึงได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศและดินแดนต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์และการเพิ่มความหลากหลายของตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวยังคงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งมากขึ้น นาย ฝ่ามห่า ประธานบริษัทนำเที่ยว Lux Group แสดงความเห็นว่า นอกจากการส่งเสริมตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกแล้ว ท้องถิ่นและสถานประกอบการต่างๆต้องวิเคราะห์ตลาด ความนิยมของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
 
 “การท่องเที่ยวเวียดนามต้องได้รับการผลักดันอีกครั้ง โดยควรพิจารณาว่า ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อลูกค้าระดับไหน เช่น ระดับกลาง หรือระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ ต้องบริหารแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ดาลัดและฟู้ก๊วก เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากเกินไป”
 
หลังจากที่โควิด-19 ได้รับการควบคุม สายการบินและบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งของเวียดนามต่างแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงรุก เช่น อินเดียและมาเลเซีย โดยเพิ่มเที่ยวบินตรง จนถึงขณะนี้ เส้นทางบินต่างประเทศและการไปเที่ยวต่างประเทศโดยทางเรือหลายเส้นทางได้กลับมาเปิดให้บริการได้เกือบเหมือนก่อนช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว บริษัทนำเที่ยวหลายแห่งกำลังเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานนิทรรศการ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความต้องการของตลาด แนวโน้มการพัฒนาและ สร้างผลิตภัณฑ์หลักในปีแห่งการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนี้
 
ความพยายามเหล่านั้นได้เกิดประสิทธิผลในเบื้องต้น โดยในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 2023 ท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากตลาดเหล่านี้ นางAther Paswan นักท่องเที่ยวชาวอินเดียกล่าวว่า
 
“เวียดนามเป็นประเทศที่สวยงาม ดิฉันมาที่นี่ครั้งแรกและได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของฮานอย ฮอยอันและนครโฮจิมินห์ อินเดียและเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน และเราได้ยินสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม”
 
นาย หว่างเญินชิ้ง หัวหน้าคณะเลขาธิการสภาที่ปรึกษาการท่องเที่ยวแสดงความเห็นว่า เวียดนามยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับตลาดบนมากนัก โดยกลุ่มนี้คือนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีความต้องการพำนักเป็นเวลานานและมีการใช้จ่ายสูง ซึ่งเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นอกจากการขยายระยะเวลายกเว้นวีซ่าแล้ว ต้องพัฒนาบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การดูแลสุขภาพ ช้อปปิ้งและอาหารในรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก อีกทั้ง เพิ่มความเชื่อมโยงต่อระหว่างท้องถิ่นกับแหล่งท่องเที่ยว
 
“เราต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก  ดังนั้น ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและรายได้ในระดับสูงจากนักท่องเที่ยว เมื่อก่อน เราได้เสนอให้ส่งเสริมตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความสามารถในการเที่ยวในระยะยาว และมีความสามารถในการใช้จ่ายสูง”
 
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวได้เสนอแผนการต่าง ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ การลดขั้นตอนการขอวีซ่าธรรมดา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี งานด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งในตลอดทั้งปี โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนิทรรศการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเวียดนามผ่านสำนักข่าว CNN และช่องทางสื่อต่าง ๆ ด้วยความพยายามจากรัฐบาล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท้องถิ่นและสถานประกอบการ เป้าหมายในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 110 ล้านคน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคนที่เวียดนามได้วางไว้ในปี 2023 จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน.
 
ที่มา : วีโอวี5-สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนาม
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)