ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "Beyond food Expo 2023"

ด้วยศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์- KICE) ภายใต้บริษัทซี.พี.แลนด์จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในชื่องาน “Beyond Food Expo 2023” ระหว่างวันที่ 7– 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Beyond Food Expo 2023 ที่จะเป็นก้าวแรกของการจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรม ซึ่งมีแผนที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน "ครัวไทยสู่ครัวโลก"และเสริมสร้างความหลากหลายของอาหารต้นตำรับระดำภูมิภาคของไทยสู่ระดับสากล 
 
โดยในปีแรกนี้จะจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์“Food Feature to Fight” เพื่อนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Feature) ให้สามารถต่อสู้(Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบันกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด และสร้างแนวทางในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตอาหารโลกให้กับระกอบการอาหารให้ยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตได้อย่างแข็งแรงและมีศักยภาพ
 
โอกาสนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คุณเพียงพิศ มากนวล เบอร์โทรศัพท์ 093-794 4644 หรือทางอีเมล piengpit@cpland.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)