ไทยชวนญี่ปุ่นลงทุน รุก BCG -Low Carbon Society

เคดันเร็น ยกทัพนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น หารือเอกชนไทยตอกย้าความเชื่อมั่นรุกหนัก BCG -Low Carbon Society กกร.ชี้ญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับไทยเป็นฐานผลิตในอาเซียนและมีแผนที่จะย้ายจากจีนมาไทยเพิ่มขึ้น
 
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถานบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าและเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (Thai-Japan Joint Trade and Economic Committee 2023) เป็นความร่วมมือระหว่าง กกร. ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น หรือ เคดันเร็น 
 
ในการประชุมระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้เห็นชอบลงนาม MOU ระหว่างกันซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมถึงผลักดันประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญต่อไป
 
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดประชุมร่วมทางการค้าฯ ไทย - ญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้แทนระดับสูงระหว่างสองประเทศ กว่า 120 คน โดยมีการหารือ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และแนวโน้มการลงทุนของไทยและญี่ปุ่นมุมมองที่สำคัญของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น และการส่งเสริมการค้าการลงทุนทวิภาคีระหว่างไทยและญี่ปุ่น
 
 
นายกอบศักดิ์ ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีประเด็นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ BCG, การบริหารจัดการพลังงาน
สะอาด, การลงทุนด้าน EV, การบริหารจัดการด้าน Logistics ร่วมทั้ง การขยายการผลิตในไทย เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Improving Efficiency on International Trade between Japan and Thailand through Digitalization” ซึ่งระบบการค้า
ดิจิทัลได้พัฒนาขึ้นมากภายหลัง COVID-19 ซึ่งประเทศไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยอาศัยระบบดิจิทัล
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)