หอการค้าหวังเห็นรัฐบาลใหม่เร็วที่สุดหนุนทำความเข้าใจส.ว.

หอการค้าสัญจรภาคใต้ ถกประเด็นเศรษฐกิจ หวังตั้งรัฐบาลใหม่เร็วที่สุด หากล่าช้าเกินเดือน ส.ค.66 กระทบต่อการจัดทำงบปี 67 และอาจทำให้การใช้งบล่าช้าถึงเดือน มี.ค.67 พร้อมจี้รัฐบาลใหม่ลดต้นทุนธุรกิจ ลดค่าสาธารณูปโภค ฟื้นฟูเอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มขีดแข่งขันประเทศ
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากมีความสำคัญต่อการผลักดันกฎหมายที่สำคัญต่างๆ
 สำหรับนโยบายของว่าที่พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคร่วม โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย นโยบายด้านเศรษฐกิจปากท้อง การเพิ่มสวัสดิการประชาชน และนโยบายการศึกษาที่มีความโดดเด่นเชื่อว่าจะตอบโจทย์สถานการณ์
ของประเทศที่กำลังต้องการแรงเสริม
 
สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจรในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หอการค้าไทยและหอการค้าภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ได้หยิบยกข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ โดยเห็นว่า การเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนได้อย่างง่ายขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย
การขึ้นค่าแรง จำเป็นต้องใช้กลไกคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละจังหวัดเข้ามากำหนดค่าแรง
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)