ขอเชิญร่วมงานสัมมนา PROMOTION OF TRADE-INVESTMENT-TOURISM COOPERATION BETWEEN HOABINH PROVINCE AND THAILAND

ด้วยสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้รับแจ้งจากสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยว่ามีกำหนดจัดงานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดฮั่วบิ่งห์ ชื่องาน "PROMOTION OF TRADE-INVESTMENT-TOURISM COOPERATION BETWEEN HOABINH PROVINCE AND THAILAND" ในวันจันทร์ที่ 17  กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00-17:30 ณ โรงแรม แอทธินี  โฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
ในการนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญสภาธุรกิจฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้โปรดพิจารณาแจ้งยินยันการเข้าร่วมงานผ่าน อีเมล์ของผู้ประสานงาน ตามด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 จะขอบพระคุณยิ่ง
 
1) Mr. Pham Anh Quy email: anhquy74@gmail.com   
Tel: +84916144888
 
2) Ms. Nguyen Thi Thanh Nhan email: zero.zero0707@gmail.com   
Tel: +66983846469
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)