สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าพบปะหารือเรื่องการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนกับหน่วยงานภาครัฐเวียดนามที่เกี่ยวข้อง

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามพร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าพบปะหารือเรื่องการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนกับหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม ประกอบด้วย Department of Industry and Trade (DOIT)/ Customs Department/Department of Foreign Affairs (DOFA)/Board Management of Economic Zone
 
ใน วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Opera II ชั้น 1 โรงแรม SAI GON DONG HA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย (Trade) และเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ระหว่างไทยและเวียดนาม  ในการนี้ได้หารือถึงการดำเนินงานและบริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) อุปสรรคและความท้าทาย

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)