นักธุรกิจผู้ประกอบการชาวไทยตอบรับให้ความสำคัญแก่ตลาดในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวไทยในหลักสูตร Vietnam Digital Business Trip Program ที่สำนักงาน TEC/DEPA ถนนลาดพร้าว
 
ที่ปรึกษาฯ กล่าวถึงการเติบโตขึ้นจากการเคยเป็นเพียงเศรษฐกิจการเกษตรเน้นการแปรรูปแบบสังคมนิยม มาเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยิ่งขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจการตลาดนำในแนวทางปฏิรูปแต่ยังคงแนวทางสังคมนิยม หลังจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 6 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม สินค้าจากประเทศไทยมีราคา รูปแบบ มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่นิยมในตลาดเวียดนามตลอดมา จึงทำให้ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในอาเซียนของเวียดนาม และไทยลงทุนสูงเป็นอันดับ 9 ในเวียดนาม อนึ่ง สืบเนื่องจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 กระทบทั่วโลก วิถีการติดต่อและการทำการค้าแบบออนไลน์ จึงเป็นพัฒนาการใหม่ตราบจนถึงปัจจุบัน
 
 
ที่ปรึกษาฯ ให้คำแนะนำถึงสิ่งที่ควรทำ (Do) และไม่ควรทำ (Don’t) ในการทำการค้าและลงทุนกับเวียดนาม วัฒนธรรมทางธุรกิจ มารยาททางธุรกิจ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโอกาสและสิ่งท้าทาย และย้ำเตือนถึงการให้ความสำคัญต่อการศึกษาข้อมูล การเตรียมความพร้อม การทำความคุ้นเคยกับกฎระเบียบ ตลาด การแสวงหาคู่ค้า พันธมิตรในการไปเปิดตลาด การรู้จักวัฒนธรรมและการเลือกใช้ล่ามภาษาเวียดนามในแต่ละภูมิภาค การให้ความสำคัญต่อการแสวงหาเพื่อนคู่คิดคู่ค้าคู่ลงทุน รวมทั้งการเข้าทำกิจกรรมเป็นสมาชิกในสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเวียดนาม ซึ่งการไปทำงานในที่ซึ่งยังไม่คุ้นเคยจะเป็นการดีที่จะต้องมีเพื่อนมีมิตรสหายไว้วางใจได้จากประเทศไทยเป็นผู้ร่วมคิดร่วมเดินทาง ที่ปรึกษาฯ กล่าวยกตัวอย่างของกิจกรรม 1st Meet Thailand ที่จังหวัดกว๋างจิ เวียดนาม การไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีของการเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรที่เข้มแข็งไทย-เวียดนาม และการครบรอบ 47 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม การจัดกิจกรรม Thailand-Vietnam Business Forum, สัปดาห์เวียดนามในประเทศไทย ซึ่งเป็นการต้อนรับการมาแสดงสินค้าสำคัญของนครโฮจิมินห์และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ของเวียดนาม ซึ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงศักยภาพและการให้ความสำคัญของการค้าและการลงทุนไทย-เวียดนาม ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สองประเทศมีส่วนร่วมสร้างสรรอย่างกระตือรือร้นยิ่ง
 


 
นักศึกษาในหลักสูตร Vietnam Digital Business Trip Program กำหนดเดินทางไปเปิดตลาด ทำความรู้จักและพบปะหน่วยงานในภาครัฐบาลและภาคเอกชน คือทีมไทยแลนด์พลัส และ ThaiCham กับภาคธุรกิจชาวเวียดนามในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ ที่นครโฮจิมินห์ ที่ปรึกษาฯ ย้ำถึงประโยชน์ที่นักศึกษาน่าจะได้รับจากการจัดหลักสูตรทำนองเดียวกันอย่างสม่ำเสมอไปยังกรุงฮานอย เมืองหลวงและเมืองสำคัญ ๆ ในเวียดนามในโอกาสต่อไป
 
ในโอกาสนี้ นายคมกริช วรคามิน  ได้มอบหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” ซึ่งตนประพันธ์ขึ้นเป็นผลงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ตีพิมพ์ล่าสุด แก่ผู้จัดหลักสูตร ผู้ร่วมบรรยาย และผู้แทนนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นอภินันทนาการด้วย 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)