เปิดผลสำรวจ 512 บริษัทญี่ปุ่น โจทย์ใหญ่ที่อยเกให้รัฐบาลใหม่แก้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ต้อนรับและหารือกับนายคุโรดะ จุน ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และนายยามาชิตะ โนริอากิ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCCB) เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อร่วมหารือผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำครึ่งปีแรก 2566
 
ผลสำรวจประจำครึ่งปีแรก 2566 นี้ จำกกำรตอบกลับของบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิก JCCB จำนวน 512 ราย พบว่า
 
ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (Diffusion Index : DI) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 อยู่ที่ 24 และปรับตัวลงมาอยู่ที่ -3 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 (ตัวเลขคาดการณ์) ก่อนจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 26 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 (ตัวเลขคาดการณ์)
 
โดยตัวเลขคาดการณ์ ค่าดัชนี DI ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 นั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการญี่ปุ่นผู้ตอบแบบสำรวจคาดหวังต่อการฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องของการท่องเที่ยวขาเข้า และการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่มีต่อการส่งออก
 
ประเด็นที่บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นต้องการการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยมากที่สุด คือ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง” 34% ประเด็น
รองลงมาได้แก่ “การบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ” 33% และ “กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและพิธีการศุลกากร” 32%


 
นายสนั่น กล่าวว่า ผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจไทยและ ได้ให้ความสำคัญพัฒนาเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะเรื่อง Ease of Doing Business การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการสนับสนุน Digitalization 
อย่างมีประสิทธิภาพ

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)