เอกชน ชี้ ต่างชาติเชื่อมั่นรบ. พร้อมลงทุน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากท่านนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการปรับเปลี่ยน
 
ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น 
 
และหวังว่าหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยการจะเข้ามาลงทุนนั้น จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยการสร้างความโปร่งใสทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ในเวลานี้รัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการ แต่การมีรัฐบาลอย่างเป็นทางการก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นได้แล้ว
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)