ภาคธุรกิจหวัง "ฟรีวีซ่า" ช่วยท่องเที่ยวไทย คาดเงินสะพัดกว่า 50,000 ล้าน

ภาคธุรกิจหวังการประกาศใช้ฟรีวีซ่า จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ คาดจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงเวลาที่เหลือปีนี้เกิน 1 ล้านคน มีเงินสะพัดมากกว่า 50,000 ล้านบาทอีกด้วย
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึง ฟรีวีซ่าว่าหากรัฐบาลใช้มาตรการฟรีวีซ่าถาวรแม้จะเป็นเรื่องที่ดีและเปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่า รวมทั้งจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจหากจะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยที่มีกรอบระยะเวลาพักอยู่ในเมืองไทยที่ชัดเจนขึ้น
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรใช้มาตรการฟรีวีซ่าแบบชั่วคราวเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวทันที ตั้งแต่ต.ค.66 - มี.ค.67 โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงเวลาที่เหลือปีนี้เกิน1 ล้านคน มีเงินสะพัดมากกว่า 50,000 ล้านบาท
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)