หอการค้าไทยถกเอกชนอีสานชูข้อเสนอรัฐบาลเศรษฐากระตุก ท่องเที่ยว-ค้าชายแดน-บริหารจัดการน้ำ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สัญจร ณ จังหวัดนครพนม ระดมความคิดหอการค้าฯ และผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ชงรัฐบาลใหม่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังจัดประชุมรับฟังข้อเสนอทางเศรษฐกิจของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้น อาทิ การผลักดันและติดตามการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง จ.เลย การผลักดันจังหวัด
 
สกลนครเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติในปี 2023 ด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นประตูเชื่อมโยงประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไทย
ไปยังจีนที่สามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้อำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปีนี้จะมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญและน่าจะยาวถึงปี 2567 โดยได้มีการเสนอให้จัดทำโครงการเติมน้ำ
ใต้ดินเสริมบริเวณเขื่อน อ่างเก็บน้ำฝาย แก้มลิง พื้นที่หน่วงน้ำและลำน้ำสาขา จำนวน 3 รูปแบบ ทั้งการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น แบบบ่อวงคอนกรีต- แบบคลองเติมน้ำ และการเติมน้ำใต้ดินระดับลึก โดยการหารือในครั้งนี้ หอการค้าไทยจะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน และนำเสนอผ่านกลไก กรอ. ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

 
เวทีสัญจรของหอการค้าไทยในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันไซเบอร์” ให้กับภาคธุรกิจ
และยังได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้าน Digital และ Sustainability” ภายในงานดังกล่าว
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)