เข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการบรรยายเรื่องการประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จัดโดยสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)