รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CLMV+Thailand"

คุณสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และคุณราเกส ซิงส์ เลขาธิการสภาฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CLMV+Thailand” ให้แก่หลักสูตร ASEAN Treasures : Opportunities & Challenges (ATOC) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)