ร่วมงานสัมมนา CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP)

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมงานสัมมนา CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP) จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)