ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายฯ

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน CMLVT Forum 2018 ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)