ต้อนรับคณะผู้บริหารจังหวัดฟู้เอียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 18 ท่าน นำโดยนายเลือง มิงห์ เซิน

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจังหวัดฟู้เอียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 18 ท่าน นำโดยนายเลือง มิงห์ เซิน (Luong Minh Son) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดฟู้เอียน ณ ห้อง 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญในการหารือ ดังนี้
 
1.) เวียดนามได้เชิญชวนนักธุรกิจไทยในสาขาธุรกิจอ้อยน้ำตาล การแปรรูปผลไม้ ปิโตรเคมี พลังงานสะอาด การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เข้าไปลงทุนที่จังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนาม 
2) ฟู้เอียนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างไทย-เวียดนามให้เพิ่มมากขึ้น 
4) เวียดนามเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 30 ปีของจังหวัดฟู้เอียนซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)