การประชุม Meet Thailand ครั้งที่ 1 (1st Meet Thailand) ณ จังหวัดกว๋างจิ (Quang Tri) ประเทศเวียดนาม

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามพร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมงาน Meet Thailand ครั้งที่ 1 (1st  Meet Thailand) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกว๋างจิ (Quang Tri) โดยเป็นงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 10 ปี การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม (10th Anniversary of Strategic Partnership) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธ การจับคู่ทางธุรกิจ การเสวนาภายใต้หัวข้อพลังงานหมุนเวียน การเกษตรขั้นสูง และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานผ่าน East - West Economic Corridor (EWEC) โดยมีผู้ผู้บริหารจากจังหวัดทางภาคเหนือ/ภาคกลางของเวียดนาม ประมาณ  22 จังหวัด ผู้บริหารจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมงานด้วย

 


 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)