งานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำโดยคุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานสถาธุรกิจฯ, คุณสมหะทัย  พานิชชีวะ ประธานกิตติมศักดิ์, คุณจริยา  จิราธิวัฒน์ รองประธาน และคณะกรรมการบริหาร ดร.สมบัติ  ธีระตระกูลชัย, คุณประวิช  สุขุม, คุณประพีร์  สรไกรกิติกุล, คุณอภิรดี  สินสุขเพิ่มพูน, ดร.เรือง​ฤทธิ์​ อัมพุช​ อุ​ปละ​นา​ละ, คุณสันติ  วิศวเมธีกุล และคุณราเกส  ซิงห์
 
ร่วมงานเลี้ยงอำลา H.E. Mr. Nguyn Hai Bang เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี Ms.Tran Thi Thanh My Commercial Counselor, Trade Office of Vietnam Embassy to Thailand ร่วมด้วย ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท สุขุมวิท
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)