การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2564

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมในปี 2564 และการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
 
โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุม ฯพณฯ นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย, ท่านอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกร. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมด้วย
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 3 สิงหาคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)