สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ครั้งที่ 2/2567 (Team Thailand Plus)

วันที่ 14 มกราคม 2567 คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและสมาชิกเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ครั้งที่ 2/2567 (Team Thailand Plus) โดยมี ท่านอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านวีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham), บมจ. การบินไทย และคณะกรรมการ Team Thailand Plus ร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
 
ที่ประชุมได้หารือแผนการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรี, และการประชุม Joint Cabinet Retreat (JCR) ครั้งที่ 4, การติดตามผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และการประชุม Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ครั้งที่ 5 ในมิติเศรษฐกิจ : แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Three Connects, แนวทางการขับเคลื่อนข้อริเริ่ม Six Countries, One Destination
 
 
รับทราบรายงานกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ, สถานกงสุลใหญ่ฯ, ทีมประเทศไทย, สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA), สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC) และหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยใน เวียดนาม (ThaiCham) อีกด้วย 
 
ทั้งนี้ภาคเอกชนไทยได้ให้ความเห็นต่อแผนกิจกรรมต่างๆที่จะต้องทำงานร่วมกัน และเน้นย้ำว่ามีความยินดีและมีความพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)