สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Danang City’s Trade Promotion Center

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Danang City’s Trade Promotion Center ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)