งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

คุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม โดยมีคุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
 
 
มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน คุณธานี  แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, Ms. Tran Thi Thanh My Commercial Counsellor Vietnam Embassy Bangkok, คุณเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, คุณโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 
คุณปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA), คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, ผู้บริหารระดับสูง บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ, สมาชิกจากชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม (กรุงเทพและปริมณฑล) ร่วมงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)