ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ขึ้นกล่าวปิดงาน "Supply Chain Transformation & Business Opportunities in Vietnam"

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมกล่าวปิดงานสัมมนา "Supply Chain Transformation & Business Opportunities in Vietnam"  “การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานและโอกาสทางธุรกิจในเวียดนาม”  จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ
 
งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางธุรกิจของจังหวัดบิงเซือง (Binh Duong) โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ นายนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr. Nguyen Ba Khai, Deputy Head of Binh Duong Industry Zone Authority  ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน
 
 
 
นายปิยะพงศ์ได้ขึ้นกล่าวในโอกาสนี้ว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว  และมีประชากรวัยทำงานจำนวนมาก  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ  ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้น  และเป็นโอกาสอันดีที่ภายในปีนี้ รัฐบาลเวียดนามจะยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้เป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในด้านห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายมูลค่าทางการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกันในปี 2025 
 
นายปิยะพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล  ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก  ธุรกิจไทยจำเป็นต้องปรับตัว  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
 
 
งานสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม  และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยในการขยายธุรกิจไปยังเวียดนาม ซึ่งได้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน  และมีวิทยากรจากภาคเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เวียดนามไม่ว่าจะเป็น SCG, BBL, BECAMEX, AJ Plast, Optimus Packaging และตัวแทนจากจังหวัดบิงเซือง ประเทศเวียดนามมาบรรยายให้ข้อมูล ความรู้ที่อัพเดท รวมถึงได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจในจังหวัดบิงเซืองผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในเวียดนาม และแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)