สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 27 มีนาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยกรรมการแต่ละท่านทำการต่อ VDO Conference จากที่ทำงานหรือบ้านพักในกรณีที่ work from home ทำการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)