ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำเข้า/จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการเกษตร

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย -เวียดนาม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำเข้า/จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศเวียดนาม นำโดยคุณณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และคณะจำนวน14 ท่าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำเข้า/จัดจำหน่ายชาวเวียดนามด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการเกษตร ซึ่งมาจากจังหวัดของทางเวียดนามตอนใต้ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมและเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศเวียดนาม เช่น จังหวัดเกิ่นเทอ เตี่ยนยาง เบ๊นแจ ลองอาน เป็นต้น
 
คณะได้เข้าพบหารือผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจการเกษตร โดยได้หารือในเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรของไทยอีกด้วย
 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)