จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม

คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)