มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้อนรับคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสมทรง รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
พร้อมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น จำนวน 5 คน และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ)
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)