ร่วมงาน “Seminar on Vietnam - Thailand Trade and Investment Promotion”

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้า ร่วมงาน "Seminar on Vietnam - Thailand Trade and Investment Promotion" จัดโดย The Vietnam-Thailand Friendship Association ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen s Park เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)